Траурен агент от Градско погребално бюро-Варна ще Ви помогне с документацията за заявяване на кремацията. Ние ще уредим услугата за кремиране на Вашия близък както и полагане на урната в урнова ниша или друго място.

Документите, необходими за кремация са съобщение за смърт, лична карта на починалия, разрешение за кремация, което се получава от лекаря, издал съобщението за смърт, декларация за кремация, декларация за получаване на урна, документ, удостоверяващ родствена връзка с починалия.

По Ваше желание може да бъде организиран ритуал в зала. Залата на Крематориум Варна разполага и с мултимедия на която можем да покажем снимков материал с любими моменти от живота на Вашия близък. Комплекса разполага и със зала за раздаване.

Ние от Градско погребално бюро ще се погрижим за всичко необходимо за организирането на Кремация.