Гробници и Паметници

Гробници: Желанието да закупите гробница е уредено с наредба на ОбС-Варна. Таксите към Общинското предприятие са следните: Цената за семейна гробница в Централни Градски гробища Варна е 3400 лв., за Гробищен Парк Тополи – 1800 лв. Градско Погребално Бюро – Варна, ще Ви съдейства за уреждането на всички административни въпроси, свързани с купуването на гробница….

Read more »

Кремация

Отношението към мъртвите показва степента на развитие на обществото. Градско Погребално Бюро, като доверен партньор на Крематориум Варна, ще Ви помогне с оформянето и представянето на всички необходими документи за Кремация. Таксата за Кремация към Варна Крематориум е 500 лв., която включва и предоставяне на стандартна урна с праха на Вашия близък. Важно е да…

Read more »

Избор на гробно място

По закон всички гробни места на територията на страната са безплатни за жителите на дадената Община. В различните населени места има установени различни такси, одобрени с решение на Общински съвет. За Варна установената тарифа за изкопаване на гроб е 400 лв. за всички гробищни паркове. Тази такса включва и запазване на гробното място за срок…

Read more »

Указания за наследствени въпроси

След като получите акта за смърт от нас е необходимо: 1. Да извадите от районното кметство удостоверение за наследници; /срок до 14 дни/ 2. Да прехвърлите телефона, електромера, водомера и движимото имущество на починалия на някой от наследниците; /срок до 2 месеца/ 3. Да олихвите влоговете на починалия към датата на смъртта му; /срок до…

Read more »

Какво можем да сторим за нашите покойници – Част 2

Откъси от книгата на Иван Николов „Какво можем да сторим за нашите покойници“ Православно издателство „Витезда“ Най-силна и най-чута е молитвата за починалите през време на света Литургия. За силата на Литургийната молитва за покойниците говори фактът, че сам Господ на светия Престол тайнствено се принася в жертва за умрелите и че в тяхна памет…

Read more »

Какво можем да сторим за нашите покойници – Част 1

Откъси от книгата на Иван Николов „Какво можем да сторим за нашите покойници“ Православно издателство „Витезда“ ВЪПРОС: Редно ли е, да се поставят пари, храна и други вещи в ковчега на покойника и да се заравят в пръста под предлог, че всичко това ще му е необходимо в задгробния живот, например за да се откупи?…

Read more »

Как почитаме починалите си близки?

Помен, панахида, струване – кога и как се прави? Животът ни поднася много изпитания. Има събития, които сякаш разкъсват сърцата ни, особено когато почине близък до нас човек. Тогава се налага да вземаме решения, да се занимаваме с документи и да уреждаме куп неща под стреса от огромната лична загуба. Всеки има свое виждане, как…

Read more »