Гробници и Паметници

Гробници:

Желанието да закупите гробница е уредено с наредба на ОбС-Варна. Таксите към Общинското предприятие са следните:

Цената за семейна гробница в Централни Градски гробища Варна е 3400 лв., за Гробищен Парк Тополи – 1800 лв.

Градско Погребално Бюро – Варна, ще Ви съдейства за уреждането на всички административни въпроси, свързани с купуването на гробница. В нея тялото на следващ покойник може да бъде положено, преди изтичане на задължителният минимален санитарен срок от предишното погребение, който за единичните гробове е 8 години.

Градско Погребално бюро ще провери възможността за закупуване на гробници и в останалите Гробищни паркове на територията на Община Варна.

Паметници:

От хилядолетия почитта към мъртвите се изразява чрез поставянето на надгробни паметни знаци.

Всяка религия почита мъртвите си различно. Градско Погребално бюро Варна повече от 10 години проектира, изготвя и поставя различни видове надгробни плочи и паметници. Ние ще изготвим траен надгробен знак по Ваше желание и в срок. Прието е надгробният паметник да се постави до годината от смъртта на Вашия близък.

Кремация

Отношението към мъртвите показва степента на развитие на обществото. Градско Погребално Бюро, като доверен партньор на Крематориум Варна, ще Ви помогне с оформянето и представянето на всички необходими документи за Кремация. Таксата за Кремация към Варна Крематориум е 500 лв., която включва и предоставяне на стандартна урна с праха на Вашия близък. Важно е да знаете, че тази урна може да се съхранява в дома, да се положи в урнова ниша или в гроб.

Тялото на починалия е възможно да се кремира с или без присъствието на близки хора.

Полагането в гроб може да се осъществи и преди изтичане на 8 годишният срок от предходното погребение.

Избор на гробно място

По закон всички гробни места на територията на страната са безплатни за жителите на дадената Община. В различните населени места има установени различни такси, одобрени с решение на Общински съвет. За Варна установената тарифа за изкопаване на гроб е 400 лв. за всички гробищни паркове. Тази такса включва и запазване на гробното място за срок от 8 години. Мястото може да бъде платено за вечни времена след поставяне на Паметна плоча, което обикновено се прави на годината от смъртта.

Ако имате стар наследствен гроб, повторно погребение може да бъде извършено след изтичане на 8 години от предходното. Ако този срок не е изтекъл ние от „Градско Погребално Бюро – Варна” можем да Ви помогнем с избор на ново гробно място в един от Гробищните паркове на територията на Община Варна: Централен гробищен парк, ГП „Тополи”, ГП „Кантара”, ГП „Галата”, ГП „Виница”, ГП „Виница” м-т Манастирски рид, ГП „Аспарухово”.

Указания за наследствени въпроси

След като получите акта за смърт от нас е необходимо:
1. Да извадите от районното кметство удостоверение за наследници;
/срок до 14 дни/
2. Да прехвърлите телефона, електромера, водомера и движимото имущество на починалия на някой от наследниците;
/срок до 2 месеца/
3. Да олихвите влоговете на починалия към датата на смъртта му;
/срок до 30 дни/
4. Ако е пенсионер, да приключите партидата в пенсионния отдел;
/срок до 15 дни/
5. Да подадете в районното кметство данъчна декларация за наследници.
/срок 3-6 месеца/
„Градско Погребално Бюро – Варна“

денонощни телефонни линии:
052/80 60 90; 0897 05 23 02

Какво можем да сторим за нашите покойници – Част 2

Откъси от книгата на Иван Николов
„Какво можем да сторим за нашите покойници“
Православно издателство „Витезда“

Най-силна и най-чута е молитвата за починалите през време на света Литургия. За силата на Литургийната молитва за покойниците говори фактът, че сам Господ на светия Престол тайнствено се принася в жертва за умрелите и че в тяхна памет се изваждат частици от просфорите, които се потопяват в животворящата кръв Христова с молитвата „Прости Господи греховете на тези, които споменахме тук при пречистата Твоя Кръв и заради молитвите на Твоите светии“ А Св. Иоан Златоуст говори така за споменаването на починалите през време на Литургийната служба: „Когато целият народ и свещениците стоят с издигнати ръце („Горе имеим сердца!“) и когато се принася страшната жертва, то как няма да умилостивим Бога, като се молим за починалите?“
Да приведем и един пример за ползата от споменаването на имената на починалите през време на света Литургия.
От много голямо значение е отслужването на заупокойните свети Литургии до четирстия ден от смъртта на покойника, защото през тези дни се решава задгробната участ на починалите до деня на Страшния съд…
Боголюбезни читатели, записвайте имената на Вашите починали сродници, приятели и близки на всяка служба, поръчвайте света Литургия по-често за тях, извиквайте на гробовете им свещеник, който да отслужи панихида в тяхна памет не само на кръгли годишнини… а на всяка Задушница и по-голям християнски празник раздавайте милостиня за тях!… Молете се за тях и във Вашата частна молитва с думите „Дай господи прошка на греховете на починалите твои раби (тук се изреждат имената им), прости техните волни и неволни грехове, които са сторили на земята и направи вечна паметта им!“ и още „Със светиите, успокой Христе душите на Твоите починали раби, където няма болка ни печал, ни въздишка, но има живот безкраен. Амин!“

Какво можем да сторим за нашите покойници – Част 1

Откъси от книгата на Иван Николов
„Какво можем да сторим за нашите покойници“
Православно издателство „Витезда“

ВЪПРОС: Редно ли е, да се поставят пари, храна и други вещи в ковчега на покойника и да се заравят в пръста под предлог, че всичко това ще му е необходимо в задгробния живот, например за да се откупи?
ОТГОВОР: Това не е редно и с нищо не ползва починалия, който може да бъде откупен единствено с добрите дела, които е вършил на земята, както с покаянието си, нашите молитви и раздавана милостиня за него. Да се заравят пари е противозаконно. Те трябва да бъдат отделени за свещи, за служби и др. духовни нужди. Храната трябва да се раздаде за „Бог да прости“ на дошлите на погребението.
ВЪПРОС: Има подобна практика, да се оставя храна на гроба на покойника за да не гладува той в отвъдния свят.
ОТГОВОР: Словото Божие ясно казва: „Сладкиши, поднесени на затворени уста, е също каквото ястия, сложени на гроб“. Оставената храна по гробовете няма да бъде изядена от покойника, а от бездомни кучета, които биват привличани от нея и по този начин сквернят гробовете. Душата не яде и не пие материална храна и питие.
ВЪПРОС: Как и колко време се тъгува за починалите?
ОТГОВОР: Апостолът казва да скърбим, но умерено (1 Сол. 5:13). И премъдрия Иисус, син Сирахов съветва: „Синко, пролей сълзи над умрелия, и като да си подхвърлен на жестока злочестина почни да плачеш; облечи прилично тялото му и не се отнасяй небрежно към погребението му; горчив да бъде плачът ти и топло риданието, и продължи тъгуването си по него според достойнството му ден или два за да избегнеш осъждане, и тогава утеши се от тъгата; защото от тъга бива смърт и сърдечна тъга сила изтощава“ (Сир. 38:16 – 18) Прекомерната смърт издава неверие и ропот, а нескърбенето – жестокосърдечие и егоизъм. И Спасителят Христос е плакал за починали (Иоан 11:33 – 36, 38)
ВЪПРОС: Може ли да се ходи на погребение и на гробища на и около радостни семейни празници, например сватба и кръщене?
ОТГОВОР: Може. Бог не е бог на мъртвите, а на живите (Мат. 22:32), а и нашите скъпи покойници споделят скърбите и радостите на нас живите. Те също се молят за нас и могат да ни помагат. Това става ясно и от Свещ. Писание: „Господи, вседържителю, Боже Израилев! Чуй молитвата на Израилевите умрели и на техните синове, които съгрешиха пред тебе, които не послушаха гласа на Господа, своя Бог, затова ни сполетяха и бедствия (Варух 3:4)

Как почитаме починалите си близки?

Помен, панахида, струване – кога и как се прави? Животът ни поднася много изпитания. Има събития, които сякаш разкъсват сърцата ни, особено когато почине близък до нас човек. Тогава се налага да вземаме решения, да се занимаваме с документи и да уреждаме куп неща под стреса от огромната лична загуба. Всеки има свое виждане, как би искал да се прости и почете, напусналият го близък. А много семейства са си изградили лични традиции, според собствените си тълкувания на траурните ритуали, но има важни християнски обичаи и практики за отдаване на почит към починалия след погребението, които е добре да познаваме.
ПОМЕН (ПАНАХИДА, СТРУВАНЕ) за 40 дни
40-я ден се струва точно на деня, като се брои и деня, в който е починал нашият близък. Поверието гласи, че до 40-я ден душата на покойника все още не е напуснала света на живите. Тя чува и вижда емоциите на своите близки. На 40-я ден душата напуска земята и се пренася на небето. На този ден близките на починалия се събират на гроба. Отслужва се панахида (църковен възпоминателен ритуал) от свещеник. За 40-я ден се прави и изравняване на гробното място. Правят се некролози със снимка. Носи се пита, жито, вино за преливане, свещи и подавки. На панахидата се изгарят всички свещи, които са останали от погребението. С наближаване на коледните празници е важно да знаем и периодите в които НЕ СЕ ПРАВЯТ ПОМЕНИ, а именно:
От Игнажден до Иванов ден; Първата седмица от Великия пост; От Лазаров ден до Томина неделя.
СТРУВАНЕ НА 3,6,9 месеца и 1 година Поменът на 3,6,9 месеца и 1 година може да се струват по-рано или на самия ден, но не по-късно от датата на която е починал нашият близък. За тези струвания се правят некролози, ходи се на гроба където се подава жито, пита и се палят свещи. Независимо дали кончината е била внезапна или очаквана, тя е причинила шок на близките, който трудно може да бъде преодолян. Хората, които са ни напуснали обаче, съвсем не са си отишли завинаги, защото те остават да живеят в сърцата и мислите ни. Помените и струванията са важна част от това. На тях се събират най-близките на покойния. Те споделят спомени и чувства, а това е най-добрият начин, семейството да получи подкрепа, за да може да приеме своята загуба.