След като получите акта за смърт от нас е необходимо:
1. Да извадите от районното кметство удостоверение за наследници;
/срок до 14 дни/
2. Да прехвърлите телефона, електромера, водомера и движимото имущество на починалия на някой от наследниците;
/срок до 2 месеца/
3. Да олихвите влоговете на починалия към датата на смъртта му;
/срок до 30 дни/
4. Ако е пенсионер, да приключите партидата в пенсионния отдел;
/срок до 15 дни/
5. Да подадете в районното кметство данъчна декларация за наследници.
/срок 3-6 месеца/
„Градско Погребално Бюро – Варна“

денонощни телефонни линии:
052/80 60 90; 0897 05 23 02

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *